główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 16/2018

Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Wolborza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wolbórz