główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Radnego Tomasza Smejdy

Oświadczenie majątkowe Radnego Tomasza Smejdy.