główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Zastępcy Przewodniczącego Rady Krystiana Smejdy.

Załączniki:
Załącznik993 KB