główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok dyrektora Szkoły Podstawowej w Proszeniu Jadwigi Lekan.

Załączniki:
ZałącznikMB