główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji (2010 - 2014) Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej - Krystiana Smejdy.

Załączniki:
ZałącznikMB