artykuł nr 11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie nawierzchni asfaltowych
artykuł nr 12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi w Bronisławowie ul. Żeglarska
artykuł nr 13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu
artykuł nr 14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie nawierzchni asfaltowych.
artykuł nr 15

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wykonanie nawierzchni asfaltowych.