artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- USŁUGI

"Usługa ubezpieczenia Gminy Wolbórz"
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- USŁUGI

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminnowego na pokrycie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu"
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- USŁUGI

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2018 wcześniej zaciągniętych zobowiązań".
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ROBOTY BUDOWLANE

"Budowa stref sportowo- rekreacyjnych w Gminie Wolbórz"
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- USŁUGI

"Zapewnienie dzieciom, uczniom i młodzieży przejazdu do placówek oświatowych w Gminie Wolbórz w dniach od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. poprzez zakup bieltów miesięcznych"