artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Usługa ubezpieczenia gminy Wolbórz"
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2018 roku deficytu budżetu"
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansownie w roku 2018 wcześniej zaciągniętych zobowiązań"
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Budowa stref sportowo- rekreacyjnych w Gminie Wolbórz"
artykuł nr 5

Informacja o unieważnieniu postępowania

" Budowa stref sportowo rekreacyjnych w Gminie Wolbórz"