artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Rozbudowa drogi gminnej do Chorzęcina”
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa drogi gminnej w m. Żywocin”
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa drogi gminnej- ulica Sobieskiego w Wolborzu wraz z infrastrukturą - etap II”
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

,,Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz”