artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

,,Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz”
artykuł nr 2

Informacja o unieważnieniu postępowania

„Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Ogrodowa w Wolborzu - etap I”
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolbórz- Świątniki- Lubiatów - etap I"
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w roku 2019 wcześniej zaciągniętych zobowiązań”