artykuł nr 16

Zapytanie ofertowe

Zakup lekkiego samochodu uprzywilejowanego 9-cio osobowego z wyposażeniem.
artykuł nr 17

Zapytanie ofertowe

„Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Komornikach”
artykuł nr 18

Zapytanie ofertowe

Wykonanie tablicy informacyjnej/ pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu
artykuł nr 19

Zapytanie ofertowe

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego
artykuł nr 20

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Proszeniu".