artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie - etap III”
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa wodociągu w Wolbórz- Świątniki- Lubiatów"
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

w formule zaprojektuj i wybuduj pn. ,,Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku węzeł Studzianki - Golesze Duże”