artykuł nr 16

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Rozbudowa budynku Domu Ludowego w Psarach Lechawa”
artykuł nr 17

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bursztynowa w Swolszewicach Dużych”
artykuł nr 18

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszach Dużych”