artykuł nr 16

Zapytanie ofertowe

Wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek na zakupiony sprzęt w ramach promocji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu” .
artykuł nr 17

Zapytanie ofertowe

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lubiaszowie
artykuł nr 18

Zapytanie ofertowe

Modernizacja Domu Ludowego w Swolszewicach Dużych
artykuł nr 19

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
artykuł nr 20

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa komputerów dla Gminy Wolbórz