artykuł nr 26

Zapytanie ofertowe

Zakup i dostawa komputerów w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
artykuł nr 27

Zapytanie ofertowe

„Wykonanie projektu budowy/przebudowy drogi wraz z oświetleniem w Janowie- etap I ”
artykuł nr 28

Zapytanie ofertowe

„Projekt przebudowy drogi łączącej plac doktora Siniarskiego z ul. Parkową w Wolborzu”
artykuł nr 29

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolborzu ”
artykuł nr 30

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku szatni na stadionie miejskim