artykuł nr 36

Zapytanie ofertowe

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszach Dużych”
artykuł nr 37

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszach Dużych”
artykuł nr 38

Zapytanie ofertowe

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową budynku garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na archiwum”
artykuł nr 39

Zapytanie ofertowe

DOSTAWA KRUSZYW DROGOWYCH - DOLOMITOWYCH.
artykuł nr 40

Zapytanie ofertowe

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywocin”