artykuł nr 26

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolborzu”
artykuł nr 27

Wynik postępowania do 30.000 euro

Dostawa i montaż klap dymowych.
artykuł nr 28

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie otworów pod klapy dymowe
artykuł nr 29

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową budynku garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na archiwum”
artykuł nr 30

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Goleszach Dużych”