artykuł nr 36

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Zakup paliw płynnych"
artykuł nr 37

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wolborzu”
artykuł nr 38

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolborzu do siedziby Zamawiającego według wykazu materiałów biurowych”