artykuł nr 16

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913 E w zakresie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Pl. Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu”- etap I
artykuł nr 17

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej w Wolborzu
artykuł nr 18

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych
artykuł nr 19

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Remont nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Wolbórz
artykuł nr 20

Ogłoszenie o zamówieniu- usługi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz