artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont budynku komunalnego w Proszeniu
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1913 E w zakresie skrzyżowania ul. Świętokrzyskiej i Pl. Jagiełły z ul. Modrzewskiego oraz ul. Sportowej i ul. Polnej z ul. Modrzewskiego w Wolborzu
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapewnienie dzieciom i uczniom z terenu Gminy Wolbórz, przejazdu do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolbórz w dniach od 01.09.2021 do 24.06.2022 r. poprzez zakup biletów miesięcznych
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej w Wolborzu
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Przebudowa dróg gminnych nr 110256E i 110506E na odcinku Psary Stare - Psary Witowskie w zakresie nawierzchni