artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2021 r.
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY WOLBÓRZ
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2021 wcześniej zaciągniętych zobowiązań
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sobieskiego w Wolborzu