artykuł nr 16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Wolbórz
artykuł nr 17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lubiatowie w zakresie nawierzchni
artykuł nr 18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi powiatowej nr 1526E w miejscowości Swolszewice Duże w zakresie budowy chodnika, przebudowy nawierzchni jezdni z odwodnieniem oraz usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną - Etap I
artykuł nr 19

Informacja o unieważnieniu postępowania

Remont nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Wolbórz
artykuł nr 20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi gminnej w Polichnie