artykuł nr 6

Zapytanie ofertowe

Dostawa kosiarki bijakowej na wysięgniku
artykuł nr 7

Zapytanie ofertowe

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 110521E oraz skrzyżowania dróg gminnych nr 110520E i 110538E w Bogusławicach
artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

Wykonanie projektów stałej organizacji
artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe

Modernizacja domu ludowego w Młynarach
artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe

Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Wolbórz