artykuł nr 16

Zapytanie ofertowe

Budowa chodnika przy Domu Ludowym w Swolszewicach Dużych
artykuł nr 17

Zapytanie ofertowe

Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Wolbórz
artykuł nr 18

Zapytanie ofertowe

Budowa chodnika przy Domu Ludowym w Swolszewicach Dużych
artykuł nr 19

Zapytanie o cenę

Dostawa wiaty przystankowej
artykuł nr 20

Zapytanie ofertowe

Wykonanie wraz z dostawą 2 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Modernizacja-rozbudowa drogi powiatowej nr 1522E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku Studzianki - Golesze Duże”