artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w 2022 roku
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawy

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Wolborzu
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawy

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Wolborzu
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2022 wcześniej zaciągniętych zobowiązań
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi

Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wolbórz