artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi

Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wolbórz
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu-Usługi

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Wolborzu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Modernizacja przepompowni na terenie gminy Wolbórz
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w Komornikach
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej 110256E w Proszeniu