artykuł nr 1

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
artykuł nr 2

Wykaz

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
artykuł nr 3

Wykaz

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości.
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości.