artykuł nr 1

Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
artykuł nr 2

Przetarg

Burmistrz Wolborza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - kiosk znajdujący się w Wolborzu.
artykuł nr 3

Przetarg

Burmistrz Wolborza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Goleszach Dużych.
artykuł nr 4

Przetarg

Burmistrz Wolborza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
artykuł nr 5

Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.