artykuł nr 6

Przetarg

Burmistrz Wolborza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości.
artykuł nr 7

Przetarg

Burmistrz Wolborza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
artykuł nr 8

Wykaz

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na cele nierolnicze.
artykuł nr 9

Przetarg

Burmistrz Wolborza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
artykuł nr 10

Wykaz

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolbórz przeznaczonych do wynajmu.