artykuł nr 6

Klauzula informacyjna - zgłoszenie zamiaru wycinki drzew

artykuł nr 7

Klauzula informacyjna - wniosek o wycinkę drzew/krzewów

Załączniki:
klauzula_wycinka_drzew.pdf183 KB
artykuł nr 8

Klauzula informacyjna - rozpatrywanie petycji

artykuł nr 9

Klauzula informacyjna - wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 10

Klauzula informacyjna - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
wniosek.pdf542 KB