artykuł nr 6

Klauzula informacyjna - zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem

artykuł nr 7

Klauzula informacyjna - zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym

artykuł nr 8

Klauzula informacyjna - uzgodnienie budowy ogrodzenia

artykuł nr 9

Klauzula informacyjna - lokalizacja/przebudowa zjazdu

artykuł nr 10

Klauzula informacyjna - rozpatrywanie skarg i wniosków