artykuł nr 1

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Alina Banaszczyk   e-mail: inspektor@wolborz.eu tel. 44-61-64-241 wew. 29 Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  
artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wolborzu

Załączniki:
Klauzula informacyjna 454 KB
artykuł nr 3

Klauzula informacyjna - zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna - zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym

artykuł nr 5

Klauzula informacyjna - uzgodnienie budowy ogrodzenia