artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE RB.6733.20.2015.WP

OBWIESZCZENIE w sprawie budowy linii kablowej SN, NN oraz słupowej stacji transformatorowej.
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE RB.6733.21.2015.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej.
artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE RB.6733.19.2015.WP

Budowa linii kablowej NN obr. 1, Wolbórz, Gmina Wolbórz.
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE RB.6733.18.2015.WP

OBWIESZCZENIE w sprawie wykonania rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej.
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE RB.6733.15.2015.WP

Obwieszczenie w sprawei budowy linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych SN wraz z równolegle umieszczonymi liniami teletechnicznymi w rurach OPTO wraz z zasobnikami światłowodowymi i liniami uziemiająco-wyrównawczymi oraz budowy kontenerowej stacji rozdzielczo pomiarowej SN głównego punktu zbiorczego w miejscowości Polichno pn. GPZ Polichno wraz z drogą wewnetrzną, zjazdem i niezbędną infrastrukturą techniczną