artykuł nr 6

OBWIESZCZENIE RB.6733.17.2015.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy ul. Sobieskiego w Wolborzuobejmującej: kanalizację sanitarną z przyłączami; oświetlenie uliczne; jezdnie z chodnikiem i odowdnieniem
artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE RB.6733.16.2015.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej NN YAKX.
artykuł nr 8

OBWIESZCZENIE RB.6733.14.2015.WP

Obwieszczenie w sprawie zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego w celu przystosowania na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawaczej typu rodzinnego
artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE RB.6733.13.2015.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej NN YAKXS 4x120MM i złącz kablowych na działkach nr ewid. 153/9, 153/10,153/12, 153/13, 153/14, 153/15, 153/16 obr. 30 Swolszewice Duże, GM. Wolbórz
artykuł nr 10

Obwieszczenie RB.6733.12.2015.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy chodnika w miejscowości Polichno.