artykuł nr 11

Obwieszczenie RB.6733.11.2015.WP

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie mini kompleksu rekreacyjnego "PZU TRASY ZDROWIA".
artykuł nr 12

Obwieszczenie PPP.6733.21.2015

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim dot. budowy elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
artykuł nr 13

Obwieszczenie RB.6733.10.2015.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej NN - obręb nr 18 - Lubiaszów Stary, gm. Wolbórz
artykuł nr 14

Obwieszczenie RB.6733.9.2015.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej NN - obręb nr 09-Golesze gm. Wolbórz.
artykuł nr 15

RB.6733.8.2015.WP

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: BUDOWIE ZATOKI PARKINGOWEJ - ISTNIEJĄCEJ W PASIE DROGI POWIATOWEJ 1913E NA WYSOKOŚCI POSESJI 85-89 PRZY UL. MODRZEWSKIEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 463/1 OBRĘB 4 - MIASTO WOLBÓRZ.