artykuł nr 1

RB.6220.7.2015.KC

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej dla predsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Wolborzu na działkach nr: 183/9, 1119, 1007/1, 1106/4, 1106/5 i 1106/9 obręb 3 Miasta Wolbórz.
artykuł nr 2

RB.6220.7.2015.KC

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla przedsięzięcia polegającego na budowie budynku hotelowo - gastronomicznego oraz rozbudowie i przebudowie budynku gastronomiczna - hotelowego wraz z infrastruktura techniczną (kanalizacja sanitarna , deszczowa, instalacja gazowa, wodociągowa, przyłącze energetyczne), budowa nowego parkingu o powierzchni 4900 m2 na dz. nr ewid. 189/6 i 190/8 obręb Studzianki, gmina Wolbórz. Inwestycja rea...
artykuł nr 3

RB.6220.5.13.2013.KC

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie zmiany prawomocnej decyzji srodowiskowej dla przedsiezwzięcia polegającego na budowie chlewni, obór i budynku paszarni wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną na dz. mr ewid. 59/1, 60/2, 60/3, 61/6 obręb Żarnowica, gm. Wolbórz.
artykuł nr 4

RB.6220.1.18.2015.KC

Decyzja okreslająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarsko-składowego (obory) oraz zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarsko-składowego na budynek inwentarski wraz z niezbedną infrastrukturą technicznaną na działkach nr 423 i 424/1 obręb Proszenie, gm. Wolbórz.
artykuł nr 5

RB.6220.4.7.2015.KC

Decyzja określająca środowiskowqe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do zasilania projektowanych pompowni w Komornikach, Bogusławicach i Żywocinie, sieci wodosiągowej w Żywocinie oraz przebudowie dróg w Żywocinie i Komornikach o nawierzchni asfaltowej wraz z przyległymi skrzyżowaniami i drogami bocznymi.