artykuł nr 6

Obwieszczenie RB.6733.16.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii NN zasilającej, oraz słupów oświetleniowych na działkach w obr. 28 - Stanisławów i 29 - Studzianki.
artykuł nr 7

Obwieszczenie RB.6733.15.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy linii NN zasilającej, oraz słupów oświetleniowych na działkach w obr. 04 - PGR Bogusławice.
artykuł nr 8

Obwieszczenie RB.6733.13.2016.WP

Obwieszenie w sprawie rozbudowy budynku domu ludowego wraz ze zmianą konstrukcji dachu w Lubiaszowie Nowym.
artykuł nr 9

Obwieszczenie RB.6733.12.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia obr. Proszenie.
artykuł nr 10

Obwieszczenie RB.6733.11.2016.WP

Budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 67 obr. 1 Wolbórz.