artykuł nr 16

Obwieszczenie RB.6733.7.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy instalacji elektrycznej zasilającej miejsca dostarczania energii na potrzeby imprez sportowych w Wolborzu.
artykuł nr 17

Obwieszczenie RB.6733.6.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku domu ludowego.
artykuł nr 18

Obwieszczenie RB.6733.5.2016.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy przepustu betonowego w ciągu rowu odwadniającego w miejscowości polichno.
artykuł nr 19

Obwieszczenie RB.6733.4.2016.WP

Obwieszczenie w sparwie budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej w Wolborzu.
artykuł nr 20

Obwieszczenie

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Wolbórz w miejscowości Swolszewice Duże.