artykuł nr 51

RB.6220.1.2017.MJ

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia polegająceno na: „Budowie drogi leśnej L107P w Leśnictwie Smardzewice” na działkach nr ewid.: 131/1, 132/1, 548/1, 548/2, 551/1, 554, 555, 556, obręb Swolszewice Duże, gm. Wolbórz.
artykuł nr 52

RB.7627/S/3-37,38/07/08/09/10/11

Postanowienie i decyzja umarzająca postępowanie administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie budynku inwentarskiego (brojlerni) o docelowej obsadzie 120 DJP, na działce nr 15 położonej w Proszeniu, gm. Wolbórz.
artykuł nr 53

RB.6220.7.2012.MJ

Postanowienie i decyzja umarzająca postępowanie administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie w obrębie miejscowości Komorniki, Bogusławice, Żywocin – Gmina Wolbórz oraz Chorzęcin – Gmina Tomaszów Mazowiecki, parku elektrowni wiatrowych „Park Wolbórz Komorniki 0872” o łącznej mocy 12 MW, składającej się z sześciu turbin wiatrowych o mocy do 2 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 175 m n....
artykuł nr 54

RB.6220.16.2011.MJ

Postanowienie i decyzja umarzająca postępowanie administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie 1 turbiny wiatrowej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 248 i 249, obr. Komorniki, gmina Wolbórz.
artykuł nr 55

RB.6220.15.2011.MJ

Postanowienie i decyzja umarzająca postępowanie administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 turbin wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 209, 210, 211, 212, 213, obr. Kuznocin, gmina Wolbórz.