artykuł nr 26

RB.6220.6.2017.MJ

Zawiadomienie i obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 221,06,DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 214 obręb ewidencyjny Modrzewek, gm. Wolbórz.
artykuł nr 27

RB.6220.5.2017.MJ

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie systemu odprowadzania ścieków sanitarnych, oraz wód opadowych roztopowych z terenów przemysłowych dla Wolborza - Prusinki gm. Wolbórz.
artykuł nr 28

RB.6220.16.18.2016.MJ

Decyzja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 140 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 26/2, obręb Bogusławice, gm. Wolbórz.
artykuł nr 29

RB.6220.5.9.2015.MJ

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnegow sprawie zmiany prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej nr 110531E Wolbórz-Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów oraz ul. Gadki gmina Wolbórz, znak: RB.6220.5.8.2015.KC z dnia 21.01.2016 r.
artykuł nr 30

RB.6220.3.1.2017.MJ

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zakładu dystrybucji towarów spożywczych i przemysłowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, portiernią, zbiornikami na gaz płynny i wiatami na rowery i opakowania na działkach nr ewid.: 1590/3, 1593/1, 1594/3, 1592/2, obr nr 8 m. Wolbórz, gm. Wolbórz.