artykuł nr 31

RB.6220.8.25.2016.MJ

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 126 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewidencyjny 51, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorniki.
artykuł nr 32

RB.6220.16.16.2016.MJ

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 140 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 26/2, obręb Bogusławice, gm. Wolbórz.
artykuł nr 33

RB.6220.7.26.2016.MJ

Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pojegającego na: Hala magazynowo- produkcyjna z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1587/7 i 1587/8, obr. ewdi. nr 8 miasto Wolbórz.
artykuł nr 34

RB.6220.11.19.2016.MJ

POSTANOWIENIE dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 199,5 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 271, 272, obr. 33 Żarnowica gm. Wolbórz.
artykuł nr 35

RB.6220.11.17.2016.MJ

DECYZJA dotycząca przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 199,5 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 271, 272, obr. 33 Żarnowica gm. Wolbórz.