artykuł nr 41

RB.6220.1.9.2017.MJ

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi leśnej L107P w Leśnictwie Smardzewice” na działkach nr ewid.: 131/1, 132/1, 548/1, 548/2, 551/1, 554, 555, 556, obręb Swolszewice Duże, gm. Wolbórz.
artykuł nr 42

RB.6220.8.2016.MJ

Postanowienie i obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dwóch budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 126 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewidencyjny 51, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorniki.
artykuł nr 43

RB.6220.16.2016.MJ

Postanowienie i obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 140 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 26/2, obręb Bogusławice, gm. Wolbórz.
artykuł nr 44

RB.6220.11.12.2016.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 199,5 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 271, 272, obr. 33 Żarnowica gm. Wolbórz.
artykuł nr 45

RB.6220.5.2016.MJ

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Łodzi dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa ośmiu budynków inwentarskich – kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej” na działkach numer ewidencyjny: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, położonych w obrębie nr 11 – Kaleń, gm. Wolbórz.