artykuł nr 46

RB.6220.1.8.2017.MJ

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi leśnej L107P w Leśnictwie Smardzewice” na działkach nr ewid.: 131/1, 132/1, 548/1, 548/2, 551/1, 554, 555, 556, obręb Swolszewice Duże, gm. Wolbórz.
artykuł nr 47

RB.6220.3.23.2016.MJ

BWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: urządzeniu i eksploatacji instalacji do odzysku odpadów-kompostowania o wydajności 150 Mg/dobę w Lubiatowie na działce 482/2 obręb Lubiatów, gmina Wolbórz.
artykuł nr 48

RB.6220.2.46.2015.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku chlewni o obsadzie do 450 DJP z kanałami podrusztowymi, zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 9,5 m3, zbiornika na gnojowicę krytego zadaszeniem systemowym o V = 2400 m3, przepompowni gnojowicy oraz 5 silosów na pasze sypkie o V= do 16 ton każdy i studni głębinowej o głębokości do 100 m”, na ...
artykuł nr 49

RB.6220.2.2013.MJ

Postanowienie i decyzja umarzająca postępowanie administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 turbin wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda wraz z niezbędną infrastruktura techniczną, zlokalizowanych na działkach nr ewid.: 2 i 28 obr. ewid. PGR Bogusławice, gm. Wolbórz.
artykuł nr 50

RB.6220.6.2013.MJ

Postanowienie i decyzja umarzająca postępowanie administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy fotowoltaicznej o mocy 5,2 MW w Gminie Wolbórz na działkach nr ewid. 9/1, 7/1, 7/2, obręb Dobra Golesze, gmina Wolbórz.