artykuł nr 16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...

Zawiadomienie dotyczące budowy budynku mieszkalnego z garażem w Lubiaszowie Starym.
artykuł nr 17

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania...

Budowa budynku usługowo-mieszkalnego
artykuł nr 18

Obwieszczenie RB.6733.8.2017.WP

Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 E.
artykuł nr 19

Obwieszczenie RB.6733.7.2017.WP

Budowa linii kablowej SN 15kV w miejscowosciach Kaleń i Stanisławów.
artykuł nr 20

Obwieszczenie RB.6733.6.2017.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w Studziankach.