artykuł nr 51

Obwieszczenie RB.6733.12.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Wolborzu.
artykuł nr 52

Obwieszczenie RB.6733.22.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w Lubiaszowie Nowym.
artykuł nr 53

Obwieszczenie RB.6733.15.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej Wolbórz-Świątniki-Lubiatów.
artykuł nr 54

Obwieszczenie RB.6730.54.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy ośmiu budynków inwentarskich - kurników w miejscowości Kaleń.
artykuł nr 55

Obwieszczenie RB.6733.11.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie przebudowy napowietrznej linii niskiego napięcia.