artykuł nr 21

Obwieszczenie RB.6733.27.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci SN i nN.
artykuł nr 22

Decyzja WA.RZT.070.1.233A.11.2019 z dn....

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolbórz na wniosek "KOM-WOL" Spółka z o.o., ul. Kitowicza 53, 97-320 Wolbórz z dn. 17 kwietnia 2019 roku oraz jego uzupełnień z dn. 07 maja 2019 roku, 01 lipca 2019 roku, 08 sierpnia 2019 roku, 27 sierpnia 2019 roku.
artykuł nr 23

Obwieszczenie RB.6733.29.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci SN i nN.
artykuł nr 24

Obwieszczenie RB.6733.33.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci SN i nN w Młoszowie.
artykuł nr 25

Obwieszczenie RB.6733.31.2019.WP

Obwieszczenie w sprawie budowy drogi leśnej w Żywocinie.