artykuł nr 16

RB.6220.1.18.2019.JR

POSTANOWIENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie Node Frontier Logistic Center - zespołu hal magazynowo - przemysłowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr: 1587/5, 1587/6, 187/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3, 1588/4, 1589/3, 1589/4 obręb 0008 m. Wolbórz, gm. Wolbórz
artykuł nr 17

RB.6220.8.24.2018.2019.JR

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce nr 19, obręb 0011 Kaleń, gm. Wolbórz
artykuł nr 18

RB.6220.4.1.2019.JR

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych tj. studni nr 2 ujęcia na terenie OZ Golesze o wydajności całkowitej 10 m?/h na działce nr 49/13, obręb 0008 Dobra Golesze, gm. Wolbórz.
artykuł nr 19

RB.6220.3.3.2019.JR

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi leśnej nr 149, przebiegającej przez oddziały: 267~c, 275~a, 276~a, 279~b leśnictwa Żywocin, na działkach o nr 39, 40, 41, 47, 48, 49, 51, 52 obręb 0034 Żywocin, gm. Wolbórz
artykuł nr 20

RB.6220.2.37.2018.2019.SO.JR

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu czterech budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 547,39 DJP, budowie zewnętrznego zbiornika na gnojowicę, budowie zespołu pięciu silosów zbożowych, wyposażeniu gospodarstwa w kontener na odpadki stałe i kontener na padlinę, budowie zbiornika na ścieki socjalno-bytowe, wykonaniu pasa zieleni izolacyjnej, wydzieleniu dróg i placów manewrowyc...