artykuł nr 41

RB.6220.9.18.2018.SO

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zakładu dystrybucji towarów przemysłowych i spożywczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wolborzu (gmina Wolbórz, powiat piotrkowski, woj. łódzkie) na działkach nr ewid.: 1590/3, 1593/1, 1594/3, 1592/2 oraz części działek drogowych 1592/1, 1679/5.
artykuł nr 42

RB.6220.2.27.2018.SO/RB.6220.2.28.2018.SO

Zawiadomienie i obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu czterech budynków inwentarskich do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie 547,37 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 61/6, 63/2, 60/2, 59/1, 61/5 obręb ewidencyjny Żarnowica, gm. Wolbórz.
artykuł nr 43

RB.6220.11.34.2016.SO

POSTANOWIENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 199,5 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 271, 272, obr. 33 Żarnowica gm. Wolbórz.