artykuł nr 1

Obwieszczenie RB.6733.6.2021.KR

Załączniki:
Załącznik248 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego fragment Miasta Wolborza.
artykuł nr 3

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Żarnowica.
artykuł nr 4

Decyzja RB.6730.76.2021.KR

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza

Obwieszczenie Burmistrza Wolborza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Proszenie.