artykuł nr 1

Zawiadomienie RB.6730.160.2020.KR

Załączniki:
Załącznik299 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie WA.RUZ.4210.243m.2020.NH

Załączniki:
Załącznik282 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie WA.RUZ.4210.295m.2020.NH

Załączniki:
Załącznik211 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie RB.6733.17.2020.KR

Obwieszczenie dotyczące przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Goleszach Dużych.
artykuł nr 5

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki:
Załącznik499 KB