artykuł nr 6

Informacja

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W ROKU 2016 W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.