artykuł nr 6

Informacja

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2023.
artykuł nr 7

Informacja

W dniu 9 maja 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Wolborzu wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego.
artykuł nr 8

Informacja

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r.