artykuł nr 11

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców Gminy Wolbórz.
artykuł nr 12

Informacja

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację na wykonywanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.